Politika e privatësisë në internet: politika për përdorimin e cookies

Më poshtë shpjegojmë se cili është funksioni i cookies dhe si mund të kufizoni ose parandaloni përdorimin e tyre.

Informacione të përgjithshme

Çfarë janë cookies?

Cookies janë skedarë të vegjël teksti që shfletuesi ruan në pajisjen tuaj (kompjuter, smartphone, tablet, etj.) Kur vizitoni faqen e internetit të albartizan.al, informacioni mblidhet dhe ruhet duke përdorur cookie-t.

Avantazhi i cookies për ju është se përvoja e shfletimit mund të optimizohet, pasi zakonet dhe nevojat tuaja mund të njihen. Cookies ndihmojnë për të ofruar shërbime, për t'i mbajtur ato të azhurnuara dhe për t'i përmirësuar ato vazhdimisht.

Ne i përdorim këto cookie për shembull për të regjistruar informacione në lidhje me mënyrën e përdorimit të faqes sonë të internetit. Cookies të palëve të treta ruhen dhe menaxhohen nga partnerët. Ne i përdorim këto cookie për shembull, për të kryer analiza statistikore të lundrimit në faqen e internetit të albartizan.al ose për aktivitete marketing.

Cookie-t e domosdoshme teknikisht garantojnë funksionalitetin bazë dhe përdorueshmërinë e faqes në internet. Kjo gjithashtu siguron lundrim të qetë në faqen e internetit. Për shembull, cookies ruajnë gjuhën e zgjedhur ose përmbajtjen e karrocës.

Përveç kësaj, ju gjithashtu mund të përdorni mjete me qasje të kufizuar. Ofruesit e shërbimeve përdoren gjithashtu për këtë qëllim. Përgjegjësia dhe kontrolli i përpunimit të të dhënave janë përgjegjësia jonë.

Politika e cookie-t

Faqet tona në internet përdorin cookie dhe teknologji të ngjashme për të siguruar funksionimin e duhur të procedurave dhe për të përmirësuar përvojën e përdoruesit gjatë lundrimit.

Ky dokument: siguron informacion të detajuar mbi përdorimin e cookies dhe teknologjive të ngjashme, mënyrën e përdorimit të tyre dhe mënyrën e administrimit të tyre; synohet si një integrim i politikës më të përgjithshme të privatësisë së kësaj faqe, e cila mund të konsultohet në faqen e internetit.

Përkufizimet

Cookies janë fragmente të shkurtër të tekstit (shkronja dhe/ose numra) që lejojnë serverin në internet të ruajë informacionin mbi klientin (shfletuesin) për t'u ripërdorur gjatë së njëjtës vizitë në sit (cookies të sesionit) ose më vonë, madje edhe në një distancë prej ditë (cookie të vazhdueshme).

Cookies ruhen, bazuar në preferencat e përdoruesit, nga shfletuesi i vetëm në pajisjen specifike të përdorur (kompjuter, tablet, smartphone).

Teknologji të ngjashme dhe të gjitha format e ruajtjes lokale të prezantuara me HTML5, mund të përdoren për të mbledhur informacion mbi sjelljen e përdoruesit dhe përdorimin e shërbimeve. Më vonë në këtë dokument do t'i referohemi cookies dhe të gjitha teknologjive të ngjashme duke përdorur thjesht termin "cookie".

Ekzistojnë lloje të ndryshme të cookies. Më poshtë janë llojet e cookies që mund të përdoren në sit me një përshkrim të qëllimit që lidhet me përdorimin.

Cookies teknike: cookies të këtij lloji janë të domosdoshëm për funksionimin e duhur të disa zonave të faqes. Cookies në këtë kategori përfshijnë cookie të vazhdueshme dhe të seancave.

Pa këto cookie, faqja ose disa pjesë të saj mund të mos funksionojnë siç duhet. Prandaj, ato përdoren gjithmonë, pavarësisht nga preferencat e përdoruesit. Cookies në këtë kategori dërgohen gjithmonë nga domeni ynë.

Cookies analitik: cookies të këtij lloji përdoren për të mbledhur informacion mbi përdorimin e faqes në internet nga vizitorët, fjalët kyçe të përdorura për të arritur në sit, faqet e internetit të vizituara dhe origjinën e trafikut nga i cili vijnë vizitorët për fushatat e marketingut.

Pronari mund të përdorë këtë informacion për të përpiluar raporte dhe për të përmirësuar sitin. Cookies mbledhin informacione në mënyrë anonime. Cookies të këtij lloji dërgohen nga vetë faqja në internet ose nga fushat e palëve të treta. Për informacion dhe për të çaktivizuar cookies analitik të palëve të treta shkoni në sit: www.youronlinechoices.com/

Cookies për integrimin e funksionalitetit të palëve të treta: cookies të këtij lloji përdoren për të integruar funksionalitetin e palëve të treta në sit (për shembull, format e komenteve ose ikonat e rrjetit social që lejojnë vizitorët të ndajnë përmbajtjen e faqes) .

Cookies në këtë kategori mund të dërgohen nga fushat e faqeve partnere ose të cilat në çdo rast ofrojnë veçoritë në faqe.

Profilizimi i cookies: ato kanë për qëllim krijimin e profileve të përdoruesve dhe përdoren për të dërguar mesazhe reklamuese në përputhje me preferencat e shprehura nga e njëjta pjesë e shfletimit në rrjetë.

Për informacion dhe për të çaktivizuar cookie-t e profilizimit të palëve të treta shkoni në sit: www.youronlinechoices.com/

Cookie të palëve të treta: Duke vizituar një faqe në internet ju mund të merrni cookie si nga faqja e vizituar ("pronarët"), ashtu edhe nga faqet e menaxhuara nga organizata të tjera ("palët e treta").

Një shembull në faqen tonë përfaqësohet nga prania e "shtojcave sociale" për Facebook dhe Google+. Këto janë pjesë të faqes së vizituar të krijuara direkt nga faqet e lartpërmendura dhe të integruara në faqen pritëse.

Përdorimi më i zakonshëm i shtojcave sociale ka për qëllim shpërndarjen e përmbajtjes në rrjetet sociale. Prania e këtyre shtojcave përfshin transmetimin e cookies në dhe nga të gjitha faqet e menaxhuara nga palët e treta. Menaxhimi i informacionit të mbledhur nga "palët e treta" rregullohet nga informacionet përkatëse të cilave ju lutemi referojuni.

Për të siguruar një transparencë dhe komoditet më të madh, adresat në internet të informacionit dhe metodave të ndryshme për menaxhimin e cookies janë paraqitur më poshtë.

Informacioni në Facebook: https://www.facebook.com/help/cookies/ Facebook (konfigurim): Hyni në llogarinë tuaj. Seksioni i privatësisë.

Informacione në Google+: http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/cookies/ Google+ (konfigurimi): http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/managing/ Google Analytics

Kjo faqe gjithashtu përfshin disa komponentë të transmetuar nga Google Analytics, një shërbim i analizës së trafikut në internet të siguruar nga Google, Inc. ("Google"). Përsëri, këto janë cookie të palëve të treta të mbledhura dhe menaxhuar në mënyrë anonime për të monitoruar dhe përmirësuar performancën e faqes pritëse (cookie e performancës).

Google Analytics përdor "cookie" për të mbledhur dhe analizuar informacione anonime mbi sjelljen e përdorimit të faqes (përfshirë adresën IP të përdoruesit). Ky informacion mblidhet nga Google Analytics, i cili i përpunon ato me qëllim të hartimit të raporteve për administratorët në lidhje me aktivitetet në vetë faqet e internetit.

Kjo faqe nuk përdor (dhe nuk lejon që palët e treta të përdorin) mjetin e analizës së Google për të monitoruar ose mbledhur informacione të identifikimit personal. Google nuk e lidh adresën IP me asnjë të dhënë tjetër të mbajtur nga Google dhe as nuk përpiqet të lidhë një adresë IP me identitetin e një përdoruesi.

Google gjithashtu mund t'i komunikojë këto informacione palëve të treta, kur kjo kërkohet me ligj ose kur palë të treta përpunojnë informacionin e lartpërmendur në emër të Google.

Për më shumë informacion, ju lutemi referojuni lidhjes më poshtë: https://www.google.it/policies/privacy/partners/ Përdoruesi mund të çaktivizojë në mënyrë selektive veprimin e Google Analytics duke instaluar komponentin e zgjedhjes të dhënë nga Google në shfletuesin e tij.

Për të çaktivizuar veprimin e Google Analytics, ju lutemi referojuni lidhjes më poshtë: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Kohëzgjatja e cookies

Disa cookie (cookie të seancave) mbeten aktive vetëm derisa shfletuesi të mbyllet ose të ekzekutohet komanda e logout.

Cookie të tjera "mbijetojnë" kur shfletuesi është i mbyllur dhe janë gjithashtu në dispozicion në vizitat pasuese nga përdoruesi. Këto cookie quhen të vazhdueshme dhe kohëzgjatja e tyre vendoset nga serveri kur ato krijohen. Një kohëzgjatje përcaktohet gjithmonë, edhe nëse mund të jetë në një të ardhme shumë të largët, duke i bërë cookies "të pafundme" në praktikë. Kjo faqe nuk përdor cookie të vazhdueshme. Sidoqoftë, duke shfletuar faqet e këtij portali, ju mund të bashkëveproni me faqet e menaxhuara nga palë të treta që mund të krijojnë ose modifikojnë cookie të përhershme dhe profilizues.

Menaxhimi i cookies

Përdoruesi mund të vendosë nëse do të pranojë apo jo cookie duke përdorur cilësimet e shfletuesit të tij.

Paralajmërim: paaftësia totale ose e pjesshme e cookies teknike ose të palëve të treta mund të rrezikojë përdorimin e disa tipareve të faqes.

Shfletuesit më të mirë ju lejojnë të përcaktoni cilësime të ndryshme për cookie-t "pronare" dhe "palë të treta".

Këtu janë burimet e internetit që ilustrojnë se si të veproni për secilin nga shfletuesit kryesorë:

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it

Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9

Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT

Përgjegjësia fiskale

Albartizan.al nuk ka përgjegjësinë nga ana fiskale për blerjet dhe shitjet me anë të këtij portali.

Ky website është vetëm një vetrinë e përbashkët dhe çdo aspekt fiskal dhe tatimor ngelet në përgjegjësinë e vet artizanëve që marrin pjesë dhe paraqesin produktet e tyre.

Kredite

Koncepti dhe prodhimi: Ky dyqan Online është krijuar nga EA COMM.

Product added to wishlist

Ne përdorim cookies për të personalizuar dhe optimizuar përmbajtjen që ju shfaqet, në mënyrë që t'ju garantojë përvojën më të mirë të blerjes në internet. Duke klikuar "Prano të gjithë cookies", ne do të vazhdojmë t'ju ofrojmë oferta dhe sugjerime të personalizuara, bazuar në ato që ju pëlqen. Nëse preferoni, mund të zgjidhni të vazhdoni të përdorni opsionin "Vetëm cookies të kërkuara". Sidoqoftë, ju lutem vini re se bllokimi i disa llojeve të cookies mund të ketë një ndikim në mënyrën se si ne mund t'ju ofrojmë përmbajtje të personalizuar që mund t'ju pëlqejnë.

Për më shumë informacion në lidhje me cookies dhe pse i përdorim ato, vizitoni faqen tonë të Politikave të Cookie në çdo kohë.