Bashkohu me ne

Dërgo kandidaturën tënde!

Nëse dëshiron të bëhesh pjesë e familjes sonë, lexo më poshtë rregullat e pjesëmarrjes dhe dërgo kandidaturën tende.

Faqja ka për synim promovimin e artizanatit shqiptar. Qëllimi është krijimi i një komuniteti ku mund të lindin bashkëpunime, dhe ku klientët të zgjedhin produktet me më shumë lehtësi.

Pjesëmarrja në faqe është tërësisht falas.

Por pjesëmarrja kërkon përmbushjen e disa rregullave të vlefshme për të gjithë pjesëmarrësit.

Është "kontrata" ose "garancia" jonë kundrejt artizanëve dhe klientëve tanë!

 • Produkti duhet të jetë Shqiptar, të paktën ne pjesën e përpunimit të tij.
 •  Duhet të jetë i punuar me dorë plotësisht, ose në pjesën më të madhe të tij.
 •  Profili në Instagram duhet të jetë publik dhe duhet të mbetet publikë gjatë gjithë kohës së pjesëmarrjes në faqe.
 •  Çdo pjesëmarrës angazhohet që fotot e produkteve që publikon janë imazhe të produkteve të prodhuara realisht nga vetë ai/ajo.
 • Kjo pikë është shumë e rëndësishme për të ruajtur të drejtat e krijimtarisë së artizanëve por edhe nje garanci ndaj klientave të mundshëm se ajo ç'ka shohin nga një ekran paraqet realisht produktin që dëshiron të blejë. Albartizan.al rezervon të drejtën të kërkojë video të artizanit që punon gjatë krijimit.
 •  Fotot që do të publikohen në faqen tonë duhet të kenë një kualitet artistik dhe teknik të mirefilltë.
 • Kjo pikë është e rëndësishme për të ruajtur kualitetin e faqes dhe për të pasur sa më shumë impakt tek ndjekësit.
 •  Çdo pjesëmarrës pranon që të publikojë një foto personale të artizanit ose të përfaqësuesit të biznesit.
 •  Çdo pjesëmarrës në rrjet angazhohet që të shpërndajë në profilin e artizanatit, postimet e albartizan.al ose postimet e drejtpërdrejta të artizanëve me tag "@albartizan.al" ose "#albartizan”.
 •  Nuk aprovojmë cilindo që praktikon teknika jo-organike të rritjes të followersave kështu që nuk mund të pranojmë kandidate te cilet praktikojnë blerje followersash, teknika follow/unfollow, blerje followersash nëpërmjet organizimesh giveaway, kundrejt pagesës, etj. Profilet kandidate do të monitorohen për një periudhë kohe të vlefshme gjatë së cilës do të kuptohet nëse praktikohen apo jo këto teknika. Nuk aprovohen të gjitha teknikat që janë kndër rregullores së pjesëmarrjes ne Instagram.
 •  Çdo kandidaturë do të vlerësohet nga katër pjesëtarët e stafit të albartizan.al. Tek vlerësimi do të merret parasysh cilësia e fotove, cilësia dhe autenticiteti i produkteve, praktikimi i teknikave etike në faqet sociale, përshtatja e produktit kundrejt target të albartizan, varieteti i produktit ndërmjet pjesëmarrësve.
 •  Mos respektimi i rregullave të mësipërme, përbën mospjesëmarrje ose përjashtim nga platforma.
Product added to wishlist

We use cookies to customize and optimize the content that is shown to you, so as to guarantee you the best online shopping experience. By clicking "Accept all cookies", we will continue to offer you personalized offers and suggestions, based on what you like. If you prefer, you can choose to continue using the "Only required cookies" option. However, please note that blocking some types of cookies can have an impact on how we can offer you personalized content that you may like.

For more information about cookies and why we use them, visit our Cookie Policy page at any time.